Paroisten puhdistamon saneeraus ja laajennus

Sähköurakointityöt sisältäen instrumentointityöt ja automaation kaapelointityöt.

Kokonaisala: Prosessilinjat 1-3 ja rakennukset 1- 29.

Yleistä: Paroisten jätevedenpuhdistamon rakentaminen ja saneeraus tapahtuu nykyisen jätevedenpuhdistamon ollessa käynnissä.
Paroisten puhdistamo on nykyisin ns. kaksilieteprosessi, jossa aktiivilieteprosessit ovat sarjassa sisältäen veden
Välipumppauksen ensimmäisen aktiivilieteprosessin (D-vaihe ja hapetus) jälkeen toiseen aktiivilieteprosessiin (nitrifikaatio) sekä ns. nitraattikierron em. lieteprosessien välillä.

Tässä urakassa prosessitilavuutta lisätään ja perättäiset aktiivilieteprosessit muutetaan rinnakkain toimiviksi DN-prosesseiksi. Näistä syistä urakoitsijalta vaadittavat tilapäisjärjestelyt prosessin toiminnan turvaamiseksi urakan aikana ovat osittain tavanomaisesta poikkeavia.
Rakennusaika viikko 22/2020 – 43/2022

Sähköurakointityöt sisältäen instrumentointityöt ja automaation kaapelointityöt. Kokonaisala: Prosessilinjat 1-3 ja rakennukset 1- 29.

VUOSI :

2022

SIJAINTI :

Lahti