T5- sekä T8-loistelamput ja loisteputket siirtyvät EU:n alueella historiaan

Kirjoittaja Sami Mustalampi, hankintajohtaja ESP Suomi Oy

Vuonna 2006 alkanut valaistuksen muuttaminen ympäristöystävällisemmäksi saa loppuhuipentuman, kun vuonna 2023 loppuvat sekä loistelamppujen että loisteputkien myynti EU-alueella. Aiemmin poistuneita valaistuksen tuotteita ovat hehkulamput ja elohopealamput.

Euroopan unionin RoHS*-direktiivi rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, kuten elohopean käyttöä valaistustuotteissa. Sen lisäksi ekosuunnitteludirektiivin SLR-säädösten** myötä poistuu valmistuksesta tuotteita, jotka eivät enää vastaa uusia EU:n asettamia energiatehokkuusvaatimuksia. Tulevalla muutoksella suojellaan ympäristöä sekä ihmisten terveyttä tuoden ympäristöystävällisemmät valaistustuotteet markkinoille.

Aikataulullisesti tämä tarkoittaa sitä, että

  • pienoisloistelamput poistuvat markkinoilta 24.2.2023
  • T5- ja T8-loisteputket poistuvat markkinoilta 24.8.2023.


Markkinoilla on olemassa paljon laadukkaita LED-teknologiaan pohjautuvia valaistusratkaisuja. Hyödyt ovat moninkertaiset vaihtotyöhön kuuluvien asennuksien ja investointikuluihin nähden. LED-valaistus on tasalaatuisempaa kuin perinteisillä loistelampuilla ja -putkilla, LED-valaistuksen käyttöikä on pidempi, LED-valaistus kestää paremmin tärinää, valaistus syttyy täyteen valaistustehoon heti ja sen lisäksi kiinteistön valaistuksen tuottama hukkalämpö saadaan kuriin.

Vaihto valonlähteestä toiseen ei ole kuitenkaan aina yksinkertaista,  vaan se saattaa edellyttää myös itse valaistuselektroniikan vaihtamista. Tämän vuoksi on nyt syytä tarkastella kiinteistön sähköistystä kokonaisvaltaisesti, jossa valaistus näyttelee suurinta roolia. Huomioitavaa on, että mikäli asiakas muuttaa valaisimen teknistä toteutusta valaisimen elektroniikan osalta, muuttuu asiakas itse valaisinvalmistajaksi.

Sijoitus tulevaisuuteen
Muutos valaistusmarkkinoilla on myös sijoitus tulevaisuuteen. Uudet ekologiset valaistusratkaisut tuovat kiinteistöille valtavan energiansäästön. Ryhtymällä ripeästi toimenpiteisiin kiinteistön valaistuksen muuttamiseksi nykyaikaiseksi energiaa säästäväksi, ehditään hyvin tekemään kartoitus-, suunnittelu- ja asennustyöt ennen kuin ruuhkapiikki tulevien vaihtojen vuoksi pääsee syntymään.

RoHS-direktiivi* (Restriction of Hazardous Substances) on vuonna 2006 voimaan tullut Euroopan unionin säädös, jolla rajoitetaan tiettyjen haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Näitä aineita ovat elohopea, kadmium, lyijy, kuusiarvoinen kromi sekä palonsuoja-aineet PBB ja PBDE. RoHS-lainsäädännön tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä sekä vähentää jätteiden haitallisuutta. Muiden kuin RoHS-direktiivin vaatimusten mukaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myynti ja tuonti Euroopan unioniin on kiellettyä.

Ekosuunnitteludirektiivi** (Ecodesign Directive, 2009/125/EC) määrittelee energiaa käyttävien tuotteiden suunnittelun ja tuotekehityksen ekologiset vaatimukset. Direktiivillä edistetään kestävää kehitystä parantamalla energiatehokkuutta ja ympäristön suojelun tasoa sekä energiahuoltovarmuutta. 1. syyskuuta 2021 voimaan tulleen uuden asetuksen tiukemmat energiatehokkuus- ja laatuvaatimukset ovat johtaneet siihen, että osa tuotteista ei enää vastaa vaatimuksia ja ne joudutaan näin ollen poistamaan asteittain markkinoilta. Ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevien säädösten noudattamista valvoo Suomessa Turvatekniikan keskus eli Tukes.

Tulosta artikkeli tästä.

Tarvitsetko apua loisteputkien ja -lamppujen vaihtoon? Klikkaa oheinen Philipsin esite auki ja katso taulukosta millainen valonlähde Sinun tulisi valita.